משרד: אליהו איתן 3, בית בן גוריון, אולם 202 ראשון לציון 75650
טל: 03-9415652 נייד: 054-7732573
פקס: 03-9415653
נייד: 054-7732473
דוא"ל: lahaveng@walla.com
www.lahav-ltd.co.il

כיצד נגרמת התקלה הנפוצה ביותר?

הידוק רופף או התרופפות של חיבור, מקטינם את שטח המגע שדרכו זורם החשמל וגורמים להגדלת עוצמת ההתנגדות של נקודת המגע. ההתנגדות יוצרת חום ההולך ועולה (לעיתים במשך שבועות או חודשים) עד להרס פיזי של הרכיב הנוגע ושל הרכיבים סביבו, התלקחות ופריצת אש.

התקלות אינן ניתנות לגילוי בעין!

תקלות מסוג זה אינן ניתנות לגילוי בבדיקה קונבנציונלית ללא מכשור אופטי מתקדם, גם אם בוצעה על-ידי חשמלאי או בעל מקצוע!
התקלות נגרמות ללא התרעה וללא סימן חיצוני, שינויי הטמפרטורה הנגרמים מהתחממות היתר אינם ניתנים לגילוי, אלא באמצעות סריקה תרמוגרפית מקיפה שבלעדיה, תהליך ההרס קורה ומחמיר מבלי שיתגלה.

הסריקה התרמוגרפית מודדת במדויק ורושמת בזמן אמת על-פני תמונת ההדמיה התרמית את הנקודות החמות ביותר, תוך ציון ערכי הטמפרטורות שנמדדו. הנתונים, המעובדים באמצעות תוכנת מחשב, מתורגמים לממצאים מפורטים ומדוייקים באשר למוקדי התקלות ומאפייניהם.

כתוצאה ממגע לקוי נוצרה התחממות במגע T עליון.
הטמפרטורות שנמדדו על המגעים העליונים: R-31*C \ S-31*C \ T-38*C.
תמונה רגילה כפי שניתן לראות בעין
תמונת הדמיה תרמוגרפית

כתוצאה מליפוף החוטים בתא הקבלים נוצר שדה חשמלי הגורם להתחממות יתר, נמדדו טמפרטורת על החוטים כ -51 מעלות.
תמונה רגילה כפי שניתן לראות בעין
תמונת הדמיה תרמוגרפית

כתוצאה ממגען לקוי נוצרה התחממות בין המגעים העליונים לבין פסי הצבירה. הטמפרטורה שנמדדה על המגעים העליונים: R- 38*C \ S- 50*C \ T-40*C
תמונה רגילה כפי שניתן לראות בעין
תמונת הדמיה תרמוגרפית

כתוצאה ממגע לקוי נוצרה התחממות במגע S עליון של המפסק הראשי (מבט מאחור) המגע לא מהודק היטב. הטמפרטורה שנמדדה על המגעים העליונים:R-30*C \ S-33.3*C \ T-30*C.
תמונה רגילה כפי שניתן לראות בעין
תמונת הדמיה תרמוגרפית

כתוצאה ממגע לקוי נוצרה התחממות במגע S תחתון של המגען. הטמפרטורה שנמדדה על המגעים התחתונים: R-38*C \ S-59*C \ T-38*C .
תמונה רגילה כפי שניתן לראות בעין
תמונת הדמיה תרמוגרפית